Barbora Krejčová

Barbora Krejčová

Autor

Barbora Krejčová je absolventkou Katedry vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (2020) a Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (2016). Pracuje ako freelance dizajnérka a od roku 2021 externe spolupracuje s časopisom Designum a online magazínom e-designum.

Publikácie

Designum 2/2024

Designum 2/2024

Slovenské centrum dizajnu
Designum 3/2023 – obálka časopisu

Designum 3/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 1/2022

Designum 1/2022

Slovenské centrum dizajnu

Designum 1/2021

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na publikácie
Skip to content