Barbora Krejčová

Barbora Krejčová

Autor

Barbora Krejčová je absolventkou Katedry vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (2020) a Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (2016). Pracuje ako freelance dizajnérka a od januára 2021 externe spolupracuje s Edičným oddelením SCD.

Publikácie

Designum 1/2022

Designum 1/2022

Slovenské centrum dizajnu

Designum 1/2021

Slovenské centrum dizajnu

Designum 4/2020

Slovenské centrum dizajnu
3,00

Designum 3/2020

Slovenské centrum dizajnu
3,00
Prejsť na publikácie