Barbora Krejčová

Autor

Je absolventkou Katedry vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (2020) a Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (2016). V roku 2020 založila ako praktickú časť svojej diplomovej práce podcast Paralelný ateliér, ktorý sa venuje spoločenským a environmentálnym témam vo vzťahu k dizajnu. Pracuje ako freelance dizajnérka a od januára 2021 externe spolupracuje s Edičným oddelením SCD.

Publikácie

Designum 1/2021

Slovenské centrum dizajnu
3,40

Designum 4/2020

Slovenské centrum dizajnu
3,00

Designum 3/2020

Slovenské centrum dizajnu
3,00

Designum 3/2019

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na publikácie