Vít Jakubíček

Autor

Vít Jakubíček je kurátorom sochárstva a dizajnu Krajskej galérie výtvarného umenia v Zlíne a akademickým pracovníkom na Fakulte multimediálnych komunikácií Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne. Venuje sa dejinám architektúry a dizajnu 20. storočia. Zameriava sa hlavne na problematiku zlínskej Školy umenia (1939 – 1949), históriu zlínskeho priemyselného dizajnu a jej významné osobnosti.