Jana Oravcová

Autor

Jana Oravcová je historička umenia, kurátorka a kritička. Venuje sa súčasnému umeniu, vizuálnej kultúre a dizajnu. Pripravila niekoľko výstav zameraných na umenie mladých umelkýň a umelcov, viedla súťaž Cena Oskára Čepana. Okrem textov pre odborné publikácie a časopisy,  je autorkou publikácií: Ekonómie tela v umeleckohistorickom a teoretickom diskurze (2011) a Mocné ženy alebo ženy moci? Vizuálna kultúra, reprezentácia, ideológia (2014) a spolueditorkou zborníka Rodové štúdia v umení a kultúre (2000). V súčasnosti pracuje v Slovenskom centre dizajnu ako šéfredaktorka časopisu Designum.

Foto: Adam Šakový