Silvia Bárdová

Autor

Silvia Bárdová je dizajnérka. Vyštudovala produktový dizajn na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach, časť štúdia strávila na školách dizajnu vo Francúzsku a Švajčiarsku. V roku 2020 absolvovala na Katedre dizajnu TU v Košiciach doktorandské štúdium, v ktorom sa zamerala na výskum nomádskeho dizajnu. Profesionálne pôsobila vo viacerých oblastiach dizajnu a komunikácie na Slovensku aj v zahraničí. V súčasnosti sa venuje výskumu a praxi dizajnu služieb vo verejnej správe. Zaoberá sa tiež publikovaním textov o dizajne.

Publikácie

Designum 2/2023

Designum 2/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 1/2022

Designum 1/2022

Slovenské centrum dizajnu
Designum 3/2021

Designum 3/2021

Slovenské centrum dizajnu
Designum 01/2019

Designum 1/2019

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na publikácie