Súčasný slovenský knižný dizajn v zbierkach Slovenského múzea dizajnu

Do zbierkového fondu Slovenského múzea dizajnu pribúdajú okrem artefaktov významnej historickej hodnoty aj diela súčasné, ktoré nám vo väčšine prípadov venujú dizajnéri, výrobcovia či vydavatelia. Vďaka nim sa tak v múzeu postupne formujú jednotlivé špecializované zbierky slovenského dizajnu 21. storočia. Asi najpočetnejšiu časť z nich tvorí tradičné médium – kniha.

Pre naše múzeum je zaujímavá predovšetkým jej typografická, grafická, obrazová a materiálová úprava. Knižný dizajn sa v posledných rokoch na Slovensku teší vysokej úrovni aj popularite. Čoraz viac vydavateľov si uvedomuje význam vizuálneho riešenia knižnej publikácie – kvalitne riešené zalomenie textu je totiž pre ľudské oko pri čítaní aj omnoho komfortnejšie než podpriemerná sadzba. Veľmi dobrú úroveň knižného dizajnu si už od svojho založenia pred tridsiatimi rokmi dlhodobo udržujú vydavateľstvá ako napríklad Artforum, KK Bagala alebo Slovart, ktoré si na spoluprácu pravidelne prizývajú najlepších slovenských grafických dizajnérov. Na tento zvyk už bez problémov nabehli viaceré mladšie knižné vydavateľstvá, napríklad vydavateľstvo reportážnej literatúry Absynt či vydavateľstvo Inaque. Rozmach zažíva aj literatúra pre deti a takzvané picture book-y. V posledných rokoch vzniklo viacero malých vydavateľstiev, ktoré sa špecializujú (aj) na túto cieľovú skupinu a žáner, ako napríklad Egreš, E.J. Publishing či Monokel, a dávajú priestor mnohým mladým grafickým dizajnérom a ilustrátorom. Aj v kultúrnom sektore, či už ide o štátne inštitúcie (napríklad Divadelný ústav, Slovenská národná galéria alebo Literárne informačné centrum), občianske združenia alebo nezávislú scénu, vychádza každoročne niekoľko vizuálne pútavých odborných publikácií na vysokej dizajnérskej a typografickej úrovni. Už teraz sa v zbierkach múzea dizajnu nachádza pestrá paleta kníh každého žánru vydaných za poslednú dekádu od etablovaných knižných dizajnérov.

Palo a Jana Bálik

Medzi najaktívnejších knižných dizajnérov, ktorí nám aj venovali veľkú časť zo svojej tvorby, patrí bezpochyby dvojica Palo a Jana Bálikovci, ktorí fungujú pod spoločnou značkou Bálik.

Palo Bálik: dizajn knihy Hávedník, Artforum, 2015, ilustrácie: Daniela Olejníková
Palo Bálik: dizajn knihy Hávedník, Artforum, 2015, ilustrácie: Daniela Olejníková

Pavlína Morháčová

Knižná dizajnérka Pavlína Morháčová absolvovala štúdium vizuálnej komunikácie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a od roku 2011 pracuje ako grafická dizajnérka v Slovenskej národnej galérii.

Pavlína Morháčová: dizajn knižnej edície Prekliati reportéri, Absynt, vychádza od roku 2015.
Pavlína Morháčová: dizajn knižnej edície Prekliati reportéri, Absynt, vychádza od roku 2015.

Mária Rojko

Mária Rojko tvorí dizajn kníh pre deti aj dospelých. Vyštudovala grafický dizajn na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Vo svojej tvorbe pracuje s možnosťami materiálu a rôznymi výtvarnými technikami, čo využila pri dizajne knižnej ságy od autora Jóna Kalmana Stefánssona pre vydavateľstvo Artforum.

Mária Rojko: dizajn knižnej série Jóna Kalmana Stefánssona, Artforum, 2016 a 2017.
Mária Rojko: dizajn knižnej série Jóna Kalmana Stefánssona, Artforum, 2016 a 2017.

Martina Rozinajová

Dizajnu detských kníh sa intenzívne venuje aj grafická dizajnérka Martina Rozinajová. Veľký záujem o tvorbu pre deti prejavila už počas štúdia vizuálnej komunikácie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave vo svojom diplomovom projekte Nové učebnice, za ktorý získala aj ocenenie na Národnej cene za dizajn v roku 2013.

Martina Rozinajová: dizajn knihy Hlbokomorské rozprávky, Artforum, 2013, ilustrácie: Veronika Holecová.
Martina Rozinajová: dizajn knihy Hlbokomorské rozprávky, Artforum, 2013, ilustrácie: Veronika Holecová.

Michal Tornyai

Michal Tornyai sa aktívne venuje navrhovaniu písma, vizuálnych identít, typografii aj knižnému dizajnu. Vyštudoval vizuálnu komunikáciu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde v súčasnosti pedagogicky pôsobí v Ateliéri Typo.

Michal Tornyai: dizajn knihy V záhrade a dizajn písma Hanka, Egreš, 2019, ilustrácie: Susie Hammer.
Michal Tornyai: dizajn knihy V záhrade a dizajn písma Hanka, Egreš, 2019, ilustrácie: Susie Hammer.

Grafickí knižní dizajnéri

Väčšina grafických dizajnérov sa knižnému dizajnu venuje skôr ako jednej z oblastí striedavo s inými zákazkami, napríklad s navrhovaním vizuálnych identít, logotypov, plagátov, dizajnom písma či multimédiami. Jedným z nich je Jozef Dobrík. Pre vydavateľstvo Slovart navrhol grafickú podobu knižnej edície MM a obálku knižného titulu Tu som, ktorý vytvoril spoločne so svojou dcérou.

Boris Meluš: dizajn knižnej edície Sloboda, Slovart, vychádza od roku 2014.
Boris Meluš: dizajn knižnej edície Sloboda, Slovart, vychádza od roku 2014.

V príspevku sa nachádzajú vybrané úryvky z textu. Celý článok nájdete v časopise Designum 1/2022 na s. 38
Predaj časopisu Designum

Súvisiace diela

Prejsť na diela

Viac k téme v publikáciách

Cvernovka

Cvernovka

Open Design Studio
Prejsť na publikácie