bez fotografie

Henrieta Gábrišová

Autor

Henrieta Gábrišová je teoretičkou umenia a zároveň knižničnou a informačnou pracovníčkou s dlhoročnou praxou a skúsenosťami nielen z vedeckej a akademickej knižnice. V súčasnosti pracuje v Národnom osvetovom centre v rámci STUDEO.NOC – ktoré tvorí špecializovaná knižnica a digitálna bádateľňa. Venuje sa informačnému vzdelávaniu a spolupracuje s Citace.com.

Publikácie

Designum 1/2022

Designum 1/2022

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na publikácie