Zdeno Kolesár

Autor

Medzinárodne uznávaný odborník vo svojej oblasti, s vyše 22-ročnou pedagogickou praxou na slovenských a českých vysokých školách, s bohatou vedeckou, publikačnou a prednáškovou činnosťou doma i v zahraničí. V oblasti spracovania histórie dizajnu a teoretického skúmania dizajnu mu patrí niekoľko prvenstiev. Je iniciátorom a tvorcom koncepcie vysokoškolského vzdelávania v oblasti dejín a teórie dizajnu na Slovensku (Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, 1993), podľa ktorého prebieha výučba aj v Prahe, Zlíne a Brne. Ako prvý slovenský autor napísal ucelenú koncepciu dejín dizajnu, ktorá vyšla knižne v rokoch 1999 – 2006 (bola vydaná dvakrát aj v Prahe). Kurátorsky sa podieľal na viacerých monograficky zameraných a kolektívnych výstavách a svoje odborné skúsenosti uplatňuje nielen na svojej domovskej Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, ale aj ako externý pedagóg VŠUP Praha, UTB Zlín a VUT Brno.

Publikácie

Designum 4/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 3/2023 – obálka časopisu

Designum 3/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 4/2022 obálka

Designum 4/2022

Slovenské centrum dizajnu

Designum 2/2022

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na publikácie