Pavol Bálik

Zameranie
grafický dizajnér

doc. Mgr. art. Pavol Bálik (*1977) vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave v odbore grafický dizajn, kde po mnohoročnom vedení Laboratória typografie získal v roku 2013 akademický titul docent. Od septembra roku 2016 vedie v rámci Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU samostatný ateliér Typolab s dôrazom na výučbu tvorby písma a nových foriem organizácie vizuálneho a textového obsahu.

Je autorom a spoluautorom odborných publikácií z oblasti typografie a tvorby písma (Dejiny grafického dizajnu na Slovensku I., StarType: Príručka tvorby písma, Začalo to Cyrilom a Metodom, atď.). Je držiteľom mnohých ocenení za knižný dizajn (Národná cena za komunikačný dizajn, Najkrajšia kniha Slovenska, Nejkrásnejší česká kniha, Cena Ministra Kultúry SR za grafický dizajn, atď.). Rovnako je aj organizátor, spoluorganizátor a realizátor výstav z oblasti tvorby písma a typografie doma i v zahraničí (Typokabinet, Fontány, Začalo to Cyrilom a Metodom, atď.). Prednáša na pôde domácich i zahraničných odborných inštitúcií a pravidelne sa zúčastňuje ako speaker vo verejných diskusiách. Je zakladajúcim členom občianskeho združenia 1977, ktoré sa venuje popularizácií vizuálnej komunikácie na Slovensku (konferencie Kupé). Je zakladateľom slovenského typografického portálu typografia.xyz ako aj akademického vydavateľstva nakladateľstvo.xyz a mnohoročným členom redakčnej rady odborného časopisu o dizajne Designum. Žije, učí a tvorí v Bratislave.

NCD diela

META

META

Dominika Valentovičová
Pavol Bálik
Denník 9

Denník 9

Jozef Sklenka
Pavol Bálik
Prejsť na diela

Diela v zbierkach múzea dizajnu

Prejsť na diela