Písma čísla 1/2022

Časopis Designum už niekoľko ročníkov poskytuje priestor na prezentáciu nových písiem, ktoré vznikli za posledné obdobie na Slovensku. Naším zámerom je písma nielen prezentovať, ale prostredníctvom využitia v nadpisoch jednotlivých príspevkov ich aplikovanie v praxi aj sprostredkovať. V zachovaní určitej kontinuity sa v tomto roku opäť vraciame k študentským písmam, ktoré vznikli na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v Ateliéri Typolab pod pedagogickým vedením Michala Tornyaia a Pala Bálika. Hoci mnohé predstavované študentské písma boli podporené výučbou v spoločnom ateliéri, ich rozmanitosť je výsledkom individuálnych prístupov v tematickom a technickom stvárnení. V tomto čísle prezentujeme písma Simony Császárovej (Herba), Miriam Polacsek (Mood vertical), Róberta Púčeka (Badbite).

Herba – Simona Császárová

Simona Császárová

Textové písmo Herba som vytvorila v rámci školského projektu v Typolabe pre sériu zinov Herba – Starostlivosť o izbové rastliny. Vychádza z princípov písania zrezaným pierkom. Zanecháva v sebe organickosť a rôznorodosť v ostrých či zaoblených detailoch vo vnútorných ťahoch znakov. Súbor obsahuje špeciálne pixelové symboly určené pre samotné kategórie starostlivosti o rastliny.

Mood vertical – Miriam Polacsek

Miriam Polacsek

Titulkové písmo Mood som vytvorila pre autorský zine o káve s názvom Rituály a mýty v Ateliéri Typolab na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v roku 2021. Zine je o ľuďoch s rôznymi autentickými rituálmi pitia kávy a mýtoch o káve, ktorým veria. Káva, para, aróma, nálada, tekutosť, prírodnosť boli pre mňa kľúčové slová pri tvorbe tohto písma. Ručným písaním štetcovou fixkou som hľadala novotvary – znaky napísané jedným ťahom. Ideou boli dva rezy na vyjadrenie zmeny nálady počas pitia kávy z horizontálnej na vertikálnu.

Badbite – Róbert Púček

Róbert Púček

Základný charakter písma Badbite tvoria predkusy. Pri verzálkach narábajú s invertovaným negatívnym priestorom a narúša sa tak ich stabilita. Obsahuje štylistické súbory, ktoré nahrádzajú formy znakov a zlepšujú tak spaceing v kolíznych situáciách. Písmo vzniklo v rámci mojej psychohygieny a pre moje potešenie.


Uverejnené v časopise Designum 1/2022 na s. 81
Predaj časopisu Designum