Designum 4/2021

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2021

Online: Designum 4/2021

Končí sa rok 2021 a s ním aj Rok slovenského dizajnu, ktorý sprevádzalo množstvo podujatí. Do Národnej ceny za dizajn 2021 – Produktový dizajn sa prihlásilo rekordných 242 projektov v ôsmich kategóriách. Cenu v kategórii Domov & verejný priestor získali Stanislav Meliš a Jozef Michalko za prácu Štebeľ. Viac informácií o ich dizajnérskej tvorbe prináša Michal Lalinský v texte Štruktúra, tektonika, rámec usporiadanosti. Špeciálne uznanie za opraviteľný dizajn získalo dielo Modulo kolektívu autoriek Michala Lipková, Vlasta Kubušová, Ivana Palušová, Jana Vlčková. O ocenenej práci a ďalších aktivitách Michaly Lipkovej sa dozviete v rozhovore Tvorba na pomedzí interdisciplinarity od Evy Jenčurákovej. Námety na rozhovor nám neposkytuje len Národná cena za dizajn, mnohé podnety nachádzame v autentických dielach dizajnérov. O projekte Ľubomíra Ontkóca Knižnica materiálov sa dozviete z rozhovoru Petry Pollákovej. Časť Aktuálne uzatvára príspevok Jany Machatovej o výstave šperku Idol vo Vile Györgya Rátha v Budapešti. V rubrike Múzejne prezentuje Zuzana Šidlíková zbierky klobúkov SMD. Do rubriky Retrospektívne sme zaradili dva príspevky. Lucie Skřivánková v štúdii Dajte deťom izbu! chce poukázať na to, ako sa v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch 20. storočia vyvíjalo riešenie priestoru, ktorý sa pre dieťa v rámci bytu vyčleňuje. Text Móda v zajatí trendov: deväťdesiate roky 20. storočia od Dany Lapšanskej popisuje toto desaťročie ako laboratórium, kde sa formovali nové koncepcie a postupy v móde, ktorá sa stala oveľa prístupnejšou. Do časti Teoreticky sme zaradili okrem kritickej reflexie Ľubomíra Krátkeho na súťaž Najkrajšia kniha Slovenska dve recenzie na nové publikácie (knihu Nové milénium 2000 – 2018. Od pádu Dvojičiek po smrť Zahy Hadid od Imra Vaška, ktorú recenzoval Martin Uhrík a publikáciu Tibor Uhrín / Forma spríjemňuje funkciu od Zdena Kolesára, recenzovaná Elenou Farkašovou). V tomto čísle uzatvárame prezentáciu dvanásť top písiem slovenských autorov, ktorú pripravili pri príležitosti Roka slovenského dizajnu Palo Bálik, Samuel Čarnoký a Michal Tornyai. Štvrtou trojicou písiem sú Plastic Ivany Palečkovej, Jitky Janečkovej, Doko Ondreja Jóba, Komu Jána Filípka.

Editoriál / Jana Oravcová
Štruktúra, tektonika, rámec usporiadanosti / Michal Lalinský
Michala Lipková: Tvorba na pomedzí interdisciplinarity a nových technológií / Eva Jenčuráková
Knižnica materiálov Ľubomíra Ontkóca / Petra Polláková
Idol – výstava šperku vo Vile Györgya Rátha / Jana Machatová
Klobúk – koruna krásy. Málo známe príbehy klobúkov z depozitárov Slovenského múzea dizajnu / Zuzana Šidlíková
Dajte deťom izbu! Nábytok pre deti v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch 20. storočia / Lucie Skřivánková
Móda v zajatí trendov: Deväťdesiate roky 20. storočia / Dana Lapšanská
Post-kritické krajiny Imra Vaška / Martin Uhrík
Krásna kniha na Slovensku / Ľubomír Krátky
Desing sapiens. Homo ludens. / O novej monografii Tibor Uhrín / Forma spríjemňuje funkciu / Elena Farkašová
Písma čísla / Palo Bálik, Samuel Čarnoký, Michal Tornyai

Viac o dizajnéroch v publikácii