bez fotografie

Petra Polláková

Autor

Petra Polláková je sinologička a historička umenia. Kurátorsky pôsobila v Zbierke ázijského umenia Národnej galérie v Prahe. V súčasnosti externe spolupracuje s pražským Národným múzeom. Venuje sa predovšetkým interdisciplinárnym témam a ohlasom čínskeho umenia v českom prostredí.

Publikácie

Designum 3/2023 – obálka časopisu

Designum 3/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 4/2021

Designum 4/2021

Slovenské centrum dizajnu

Designum 4/2020

Slovenské centrum dizajnu
3,00

Designum 3/2020

Slovenské centrum dizajnu
3,00
Prejsť na publikácie