Janka Machatová

Zameranie
šperkárka

Jana Machatová je absolventkou Ateliéru šperku na VŠVU pod vedením Antona Cepku a Karola Weisslechnera. Venuje sa tvorbe autorského šperku a v súčasnosti pôsobí ako doktorandka na Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

www.machmach.sk

Vzdelanie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Ateliér S+M+L-XL Kov a šperk (1991-1997)
Študijný pobyt na Muthesius-Hochschule, Fachhochschule fur Kunst und Gestaltung , Kiel, Nemecko, ateliér keramiky (1995-1996)
Stredná umelecko-priemyselná škola v Kremnici, odbor zlatníctvo-strieborníctvo (1986-1990)

Zastúpenie v zbierkach
SNG Bratislava
Gallery of Art, Legnica, Poľsko
Muzeum Českého ráje,Turnov, Česká republika