Krásna kniha na Slovensku

„Krásna môže byť iba kniha, ktorá má vysokú
estetickú hodnotu ako celok.“
T. J. Cobden Sanderson

Krása knihy nie je jej pozlátkou či ozdobou, je to súčasť celej architektúry knihy, zaručuje jej čitateľnosť a pútavosť, o čo sa pri práci usiluje knižný dizajnér.

Súťaž o najkrajšie knihy založil v tridsiatych rokoch v Prahe Spolok českých bibliofilov, osvietených tlačiarov spolu s výtvarnými umelcami milujúcimi knihy. Pri dnešnej obrovskej priemyselnej produkcii kníh nemožno očakávať, že každá kniha bude artefakt. Preto je veľmi dôležité, aby odborníci v oblasti knižnej kultúry mali možnosť hodnotiť z výtvarnej i polygrafickej stránky tie najvydarenejšie výrobky.

Kniha nie je bežným priemyselným výrobkom. Má svoje kultúrne poslanie, je nositeľom ľudskej histórie. Na jej výrobu sa používajú rôzne technológie i tlačové techniky, na jej vizuálnom stvárnení spolupracujú výtvarníci, preto je výber porotcov z rozličných profesií tou najdôležitejšou úlohou.

Pod názvom Československé nejkrásnější/ najkrajšie knihy sa začala striedavo uskutočňovať v Prahe a Bratislave od roku 1965 súťaž, ktorú usporiadali Ministerstvo kultúry ČR a Ministerstvo kultúry SR. Prvé knihy, aj slovenské, boli ocenené v roku 1965.

Po rozdelení Československa sa súťaž organizuje samostatne pre Česko a Slovensko. Od roku 1993 je na Slovensku hlavným usporiadateľom súťaže Najkrajšie knihy Slovenska BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti. Ministerstvo kultúry SR jednoducho poverilo BIBIANU, ktorej hlavnou náplňou je Bienále ilustrácií Bratislava (BIB). Súťaž Najkrajšie knihy Slovenska sa takto nutne dostala na druhú koľaj. Ale ako to už u nás býva, zabudli prevziať aj dobré stránky, doteraz vybudované. Komisie i porota zostali spolu a úradníckym prístupom sa pridelili dva dni na ohodnotenie všetkých kníh. Vznikli prvé kroky proti štatútu súťaže. V Čechách prebiehajú diskusie, ako pokračovať, ale nám na Slovensku chýba na vylepšenie súťaže povedomie o KNIŽNEJ kultúre.


Viac sa dočítate v časopise Designum 4/2021 na s. 70
Predaj časopisu Designum

Súvisiaca výstava