Post-kritické krajiny Imra Vaška

Od Imra Vaška mi prišla správa, že 29. októbra zomrel v Benátkach Jan Tabor. Práve som čítal Nekrológ (2016), ktorý ako spoluautor napísal za Zahou Hadid. Bol jej asistent, výrazná osobnosť rakúskej architektonickej scény a človek búrlivák, ktorý zatiahol malú Bratislavu do svetového architektonického diania a spojil nás s viedenskou experimentálnou scénou. Jan, ďakujeme.

Imro Vaško: Nové milénium 2000 – 2018. Od pádu Dvojičiek po smrť Zahy Hadid. Praha : Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2021, 236 s. ISBN 9788087989258
Imro Vaško: Nové milénium 2000 – 2018. Od pádu Dvojičiek po smrť Zahy Hadid. Praha : Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2021, 236 s. ISBN 9788087989258

Kniha Imra Vaška Nové milénium 2000 – 2018. Od pádu Dvojičiek po smrť Zahy Hadid je koláž textov vznikajúcich v rozmedzí od začiatku milénia po súčasnosť. Je to zápis o posune stavu architektúry za posledných dvadsať rokov. Odkrýva nám pohľad na myslenie architekta, ktorý sa programovo zaoberá experimentálnou architektúrou, čo je v našom regióne výnimočný jav.

Texty knihy boli písané pre rôzne médiá v rôznom čase, neprezentujú ucelený a uzavretý názor na historický či tvorivý vývin architektúry. Zámer autora a celkové vyznenie knihy definuje usporiadanie 32 autorských textov. Všetky sú svojbytné, priamo na seba nenadväzujú, umožňujú re-kolážovanie svojho obsahu do nových štruktúr. Čítanie si vyžaduje aktívne hľadanie vzťahov medzi jednotlivými textami.

Imro Vaško: Nové milénium 2000 – 2018. Od pádu Dvojičiek po smrť Zahy Hadid. Praha : Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2021, 236 s. ISBN 9788087989258
Imro Vaško: Nové milénium 2000 – 2018. Od pádu Dvojičiek po smrť Zahy Hadid. Praha : Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2021, 236 s. ISBN 9788087989258

Cieľom recenzie je pokus o osobnú reinterpretáciu textov a hľadanie nových prepojení. Dôvodov na takýto prístup je hneď niekoľko. Prvý a najdôležitejší je, že predmetom hlavného záujmu autora tejto recenzie je experimentálna architektúra. Kniha Imra Vaška ponúka množstvo materiálu na pozorovanie vývoja práve tohto typu architektúry. Prehodnocovanie kritických teórií, nástup digitalizácie a post-digitálna reakcia moderny priniesli zásadné zmeny do experimentálnej architektúry. Ďalšie dôvody sú skôr osobné. Obdobie zaznamenané v knihe zároveň ohraničuje moje pôsobenie v architektonickej praxi. A napokon viaceré texty v knihe opisujú udalosti, na ktorých som sa priamo zúčastnil.


Viac sa dočítate v časopise Designum 4/2021 na s. 66
Predaj časopisu Designum

Skip to content