Elena Farkašová

Autor

Elena Farkašová sa venuje najmä teórii a metodológii dizajnu, kreatívnym aspektom dizajnérskej tvorby a kompetenčným abilitám v odbore dizajn. Pôsobí na Katedre dizajnu nábytku a interiéru Technickej univerzity vo Zvolene a externe prednáša na Inštitúte duševného vlastníctva pri Úrade priemyselného vlastníctva SR.

Publikácie

Designum 4/2022 obálka

Designum 4/2022

Slovenské centrum dizajnu

Designum 2/2022

Slovenské centrum dizajnu
Designum 4/2021

Designum 4/2021

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na publikácie