Zuzana Šidlíková

Autor

Zuzana Šidlíková vyštudovala Vedu o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a Odevný dizajn na Vysokej škole výtvarných umení. V roku 2010 získala doktorát na VŠVU v Bratislave, kde sa neskôr venovala výskumnej a pedagogickej činnosti. Od roku 2016 pracuje ako kurátorka módy a textilu v Slovenskom múzeu dizajnu. Je autorkou kníh Móda na Slovensku v medzivojnovom období (2011), Textilná tvorba a dizajn v 20. a 21. storočí (2013), Stratená mÓDA – Odevná kultúra na Slovensku v rokoch 1945 – 1989 (2016), a spoluautorkou kníh Móda na Slovensku, stručné dejiny odievania (2014) a Karol Kállay: Zaostrené na krásu (2019).

Skip to content