Zameranie
produktová dizajnérka

Štúdium
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, doktorandské štúdium (2010 – 2015)
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, študijný odbor Dizajn, magisterské štúdium (2004 – 2010)

Študijné pobyty
University of Southern Denmark, Faculty of Engineering, štipendijný pobyt (2007 – 2008)

Zamestnanie
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, Ústav dizajnu, odborná asistentka, (2015 – súčasnosť)
Flowers for Slovakia, manažérka o. z. (2013 – súčasnosť)
freelance dizajnérka (2010 – súčasnosť)

Publikácie
Remeslo pre 21. storočie, dizertačná práca (2015)
SLOW/SLOV* Myslieť doma – kreatívna ekológia a dizajn, spoluautorka publikácie (2013)
Made in CEE – Micro and Small Design Companies in the Visegrad Countries 2013-2014, spoluautorka publikácie, iniciátori projektu: Eszter Bircsák, Melinda Sipos a Samu Szemerey (2014)

NCD diela

MODULO - Inovatívne aplikácie uhlíkových nanomateriálov

MODULO – Inovatívne aplikácie uhlíkových nanomateriálov

Michala Lipková
Vlasta Kubušová
Ivana Palušová
Jana Vlčková
Marian Vojs
ôt

ôt

Lucia Suchá
Michala Lipková

pominuteľní

Lucia Suchá
Michala Lipková
Prejsť na diela

Súvisiace publikácie

Designum 4/2021

Designum 4/2021

Slovenské centrum dizajnu
Transtechdesign

Transtechdesign

Centrum vedecko-technických informácií SR
Prejsť na publikácie