Designum 2/2017

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2017

Editoriál / Jana Oravcová
Richard Seneši– material basic / Adriena Pekárová
Hraničné situácie pri narábaní s technológiami ma vždy zaujímali. Rozhovor so Silviou Lovasovou / Katarína Trnovská
Zolo Kis – Mr. Wood / Ľubica Pavlovičová
International Fashion Showcase 2017 / Lenore Jurkyová
Dizajn rozpustený v slovách / Zdeno Kolesár
Milano Design Week 2017 / Barbora Babocká
14 otázok výstavy Hello, Robot. Dizajn medzi človekom a strojom. Pozvánka na Viedenské bienále 2017 / Mária Rišková
Tatramat – 172 rokov dizajnu pre domácnosť / Maroš Schmidt
Jitka Petrikovičová – známa i neznáma / Dana Doricová
Greendesign (alebo niekoľko mýtov o ekodizajne) / Miroslav Chovan
Od materiálnosti k dematerializácii / Tibor Uhrín
Historický nábytok – tvaroslovie a konštrukcia / Ivan Petelen
Písma čísla / Redakcia, Martin Kahan, Martin Pyšný, Vojtech Ruman

Viac o dizajnéroch v publikácii
Zolo Kis
Martin Pyšný
Vojtech Ruman