Ľubica Pavlovičová

Autor

Ľubica Pavlovičová absolvovala štúdium vedy o výtvarnom umení a histórie na FF UJEP v Brne (dnes Masarykova univerzita). Odboru dizajn sa venuje od roku 2008, keď začala pracovať v redakcii časopisu Designum. V súčasnosti pôsobí ako vedúca Edičného oddelenia SCD a vedúca redaktorka e-designumu.

Publikácie

Designum 1/2020

Slovenské centrum dizajnu
3,40
D2/2017

Designum 2/2017

Slovenské centrum dizajnu

Designum 4/2016

Slovenské centrum dizajnu
Designum 3/2016

Designum 3/2016

Slovenské centrum dizajnu
3,00
Prejsť na publikácie