Ľubica Pavlovičová

Autor

Ľubica Pavlovičová absolvovala štúdium vedy o výtvarnom umení a histórie na FF UJEP v Brne (dnes Masarykova univerzita). Odboru dizajn sa venuje od roku 2008, keď začala pracovať v redakcii časopisu Designum. V súčasnosti pôsobí ako vedúca Edičného oddelenia SCD a vedúca redaktorka e-designumu.

Publikácie

Designum 4/2016

Slovenské centrum dizajnu

Designum 3/2015

Slovenské centrum dizajnu
Designum 4/2013

Designum 4/2013

Slovenské centrum dizajnu
Designum 4/2012

Designum 4/2012

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na publikácie