Banka s puncom umenia

Investície do umenia a podpora umelcov nie sú vo svete silných finančných spoločností výnimočné. A to aj napriek faktu, že ide o zvláštnu symbiózu dvoch rôznych svetov. Svet financií je postavený na princípoch jasných čísel, presných analýz a vopred stanoveného rizika. Umenie je však vo svojej podstate najmä vysoko subjektívne a emotívne. Oba tieto svety dlhodobo spája do prirodzeného celku J&T Banka, ktorá je od minulého roka generálnym partnerom Slovenského centra dizajnu. „Investovanie je formou umenia pre ľudí s víziou. Spája sa so schopnosťou vidieť viac, preto prepojenie sveta investícií so svetom umenia je pre nás logické. Vnímame ho ako hodnotu, o ktorú sa treba starať, chrániť ju a zhodnocovať. Umenie, dizajn a architektúra sú hmotnými nástrojmi mapovania vývoja kultúry národa. Bohatstvo krajiny spočíva práve v kultúrnom dedičstve, ktorého hodnotu udáva odkaz zachovaný v jednotlivých dielach. Táto hodnota sa zvyšuje záujmom a porozumením každého človeka, ku ktorému si umenie nájde cestu,“ hovorí Anna Macaláková, riaditeľka J&T Banky.

Anna Macaláková, riaditeľka J&T Banka

Zvýšenie dostupnosti umenia pre širokú verejnosť a podpora mladých umelcov

Privátna banka preto ponúka nielen nadštandardnú starostlivosť svojim klientom, ale venuje aj rozsiahlu pozornosť umeniu vo všetkých jeho formách. Zatiaľ čo klientom otvára možnosti investovať do umenia, samotným umelcom sa snaží pomôcť nielen finančne, ale aj priestorovo. „Za jednu z najdôležitejších hodnôt považujeme vzdelávanie. Máme záujem o rast bohatstva spoločnosti prostredníctvom odovzdávania praktických skúseností ďalším generáciám. Z tohto dôvodu poskytujeme absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave ateliéry na ich tvorbu,“ spresňuje Anna Macaláková.

Mladé talenty podporuje banka aj prostredníctvom umeleckej súťaže Cena Oskára Čepána, ktorá je určená pre slovenských vizuálnych umelcov do 40 rokov. Na Slovensku je jediným dlhoročným ocenením v oblasti súčasného umenia a pre umelcov predstavuje príležitosť rozvíjať ich tvorbu v medzinárodnom kontexte. Cena odkazuje na meno slovenského teoretika umenia, ktorý svojimi početnými štúdiami o výtvarnom umení výrazne zasiahol do slovenského výtvarného diania. Ocenenie je súčasťou medzinárodnej siete príbuzných súťaží organizovaných v strednej a vo východnej Európe Young Visual Artists Awards.

Spolupráca so Slovenskou národnou galériou

Doteraz najvýznamnejšia bola podpora Slovenskej národnej galérie. „Snažíme sa priblížiť rôzne formy umenia čo najširšiemu okruhu ľudí. Aj vďaka nášmu partnerstvu sa podarilo zvýšiť návštevnosť galérie o sto percent,“ približuje ďalej aktivity banky jej riaditeľka. J&T Banka podporila aj magazín 365°, ktorý galéria vydáva už tri roky. Publikácia reflektuje súčasné dianie na slovenskej a zahraničnej umeleckej scéne.

Umenie ukryté v štítoch veľhôr

Okrem SNG banka podporuje aj najvyššie položenú galériu v strednej Európe, galériu Encián na Skalnatom plese. V nadmorskej výške 1 751 metrov sa návštevníci kochajú nielen výhľadom na slovenské veľhory, ale aj na obrazy skryté v tatranských štítoch.

Nekonvenčné umenie na Slovensku

V roku 2011 priniesla do Bratislavy expozíciu nekonvenčného umelca Davida LaChapella – Lost and Found. Výstava, ktorú svojou prítomnosťou osobne podporil samotný fenomenálny americký fotograf, sa stala kultúrnou udalosťou roka na Slovensku s výrazným presahom aj do zahraničných médií.

O dva roky neskôr J&T Banka podporila šokujúcu multimediálnu prezentáciu „ROBERT WILSON VIDEOPORTRAITS“ všestranného amerického umelca – režiséra, scénografa, dizajnéra, maliara a sochára Roberta Wilsona. Jeden z najvýznamnejších súčasných avantgardných umelcov osobne priniesol na Slovensko koncept, ktorý dovtedy nemal na našej umeleckej scéne obdobu. Diela R. Wilsona posúvajú možnosti klasického divadla dopredu a známy je aj svojou spoluprácou s velikánmi súčasného umenia, ale aj s ikonami rock’n’rollu, popu či filmu, akými sú napríklad Lou Reed, Lady Gaga alebo Brad Pitt. Bratislava sa tak začlenila medzi niekoľko svetových metropol, kde bolo možné na vlastné oči vidieť toto špičkové súčasné umenie.

Umeniu sa banka nevyhýba ani vo svojich kampaniach. Naopak, odvážne sa púšťa do sfér, ktorým sa komerčné subjekty často vyhýbajú. V rámci svojej komunikácie využíva art & science, kde sa v uplynulom období s ľahkosťou hrá s konceptom multiexpozície ako cestou vybočenia zo všednosti, cestou objavovania, ktorá podnecuje ísť ďalej, pátrať a objavovať v jedinom obraze množstvo ďalších. Potvrdzuje tak svoje ambície ísť ďalej, neuspokojiť sa s princípmi komercie a otvára možnosti vnímať umenie ako nadčasové bohatstvo dosiahnuteľné pre každého, kto prejaví záujem.