bez fotografie

Dana Doricová

Autor

Dana Doricová je historička umenia, kurátorka, venovala sa výstavám a publikovaniu o kresbe (celoslovenské výstavy kresby v PGU v Žiline, medzinárodné bienále kresby v Plzni) a o keramickej tvorbe (Jitka Petrikovičová, Anna Horváthová a keramické sympózium v Beladiciach). Od roku 1978 je kurátorkou medzinárodného trienále Ekoplagát. Pracovala v PGU v Žiline, prednášala dejiny umenia na katedre VŠVU a PF ŽU v Ružomberku a bola kurátorkou Galérie Varias v Žiline. Je spoluautorkou viacerých monografických publikácii.