Zameranie
interiérový dizajnér, sochár

Študoval na Škole úžitkového výtvarníctva (ŠÚV) Josefa Vydru v Bratislave, Oddelenie kameňosochárstva (1999 – 2003). V štúdiu sochárstva pokračoval ďalej na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u docenta Jána Hoffstädtera a Patrika Kovačovského (2003 – 2009) a na Akadémii výtvarných umení v Prahe, v ateliéri Jaroslava Rónu. Je sochár, ale zaujímajú ho aj iné disciplíny. Ešte počas štúdia využil možnosť získať ďalšie skúsenosti z architektúry v ateliéri docenta Imra Vaška, alebo z dizajnu u docenta Ferdinanda Chrenku.

Reflektuje spoločenské témy najmä vo svojom programe známom pod značkou materiál basic, na ktorom začal pracovať asi od roku 2012. Najradšej experimentuje s topoľom, pri ktorom ho fascinujú práve jeho nedostatky. Využíva jeho štruktúru – chlpatosť. Materiál basic sú multifunkčné objekty – nábytky, či interiérové doplnky z masívu, ktoré vychádzajú z pôvodných tvarov daného kusa stromu. Základom celého programu je filozofia autora, ktorý citlivo vníma stav krajiny a svojho okolia. Prostredníctvom nábytkových solitérov, ktoré vznikajú zväčša z výrubov z Bratislavy a okolia, vtláčaním súradníc GPS na ich plochy, podľa ktorých si majitelia môžu nájsť miesto, odkiaľ strom pochádzal. Najradšej experimentuje s topoľom, pri ktorom ho fascinujú práve jeho nedostatky a využíva jeho zaujímavú štruktúru.

Katarína Hubová

Diela v zbierkach múzea dizajnu

Prejsť na diela

Súvisiace publikácie

D2/2017

Designum 2/2017

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na publikácie
Skip to content