Silvia Lovasová

Zameranie
dizajnérka

V rokoch 2003 – 2007 študovala na Škole úžitkového výtvarnictva J. Vydru v Bratislave. Pokračovala v štúdiu dizajnu na VŠVU v Bratislave v Ateliéry Art design Studio u Prof. Františka Buriana (2007-2013). Ešte počas štúdia založili spolu so Sylviou Jokelovou a Ľubicou Segečovou vlastnú značku Trivjednom. Doktorandské štúdium ukončila na oddelení digitálnych technológií pri Katedre dizajnu VŠVU (2014). V tvorbe ju zaujíma hranica, na ktorej sa pohybuje umelecký dizajn (Art Design), ale venuje sa aj dizajnu produktov určených pre sériovú výrobu. V posledných rokoch sa zameriava na využívanie digitálnych technológií v autorksom dizajne. Tie sú pre ňu inšpiráciou aj východiskom k experimentovaniu.

Diela v zbierkach múzea dizajnu

Projekt My vám - vy nám

Projekt My vám – vy nám

Tri v jednom
Sylvia Jokelová
Silvia Lovasová
Ľubica Segečová
Prejsť na diela