Editoriál 2/2017

Viva Dizajn Viva?

Čas blížiacich sa letných dovoleniek a prázdnin pripomínajú aj mnohé medzinárodné prehliadky umenia. Pod názvom Viva Arte Viva sa až do 23. novembra 2017 koná 57. ročník benátskeho bienále, v Kasseli (druhá časť v gréckych Aténach) prebieha 14. ročník Documenty a v ďalšom nemeckom meste Münster môžete navštíviť známe podujatie Skulptur Projekte zamerané na umenie vo verejnom priestore. Aby sme nezostali len pri tzv. voľnom umení, v neďalekej Viedni sa od 22. júna 2017 koná Vienna Biennale 2017 zamerané na umenie, dizajn a architektúru, ktoré už po druhý raz pripravilo MAK – Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst. To je tá optimistickejšia predstava, ako si spestriť prichádzajúcu letnú sezónu. S nastávajúcim letom však prichádza aj koniec školského/akademického roka a túto pre niekoho šťastnú a pre iného menej radostnú etapu života pripomínajú výstavy diplomových či semestrálnych prác, ktoré boli súčasťou aj tohtoročných Dní architektúry a dizajnu alebo Bratislava Design Week. Zhodnotenie oboch bratislavských projektov prinesieme v nasledujúcom čísle.

Do aktuálneho vydania časopisu sa nám podarilo zaradiť štyri pozoruhodné príspevky reflektujúce niekoľko zahraničných podujatí, ktoré sa konali počas jari v Londýne, Saint-Étienne, Miláne a v nemeckom Weil am Rhein. Okrem rozhovorov sústredených na prezentáciu mladšej generácie dizajnérov – Richard Seneši, Silvia Lovasová, Zolo Kis, ktorých spája aj záujem o využívanie nových technologických postupov či strategické uvažovanie o dizajnérskej produkcii, v rubrike Aktuálne prinášame pohľady na medzinárodné podujatia križujúce tematické kurátorské koncepcie výstav o dizajne. Leonore Jurkyová sa zamerala na Internationale Fashion Showcase 2017 konajúce sa v Londýne. Tento v poradí už šiesty ročník prehliadky súčasnej módy, ktorý každoročne vytvára platformu na prezentáciu začínajúcim tvorcom a ponúka poznatky na poli módneho biznisu, je súčasťou London Fashion Week a tvorí akúsi alternatívu k aktuálnemu dianiu na módnej scéne. Pohľad na bienále dizajnu v Saint-Étienne prináša príspevok Zdena Kolesára Dizajn rozpustený v slovách.

V rámci ústrednej témy zameranej na prácu a budúcnosť bienále reflektuje ako prehliadku, ktorá „kriticky vníma dnes dominujúci komerčný rozmer dizajnu a sústreďuje sa na hľadanie jeho úloh v zodpovednom civilizačnom nasmerovaní“. Milano Design Week 2017 je text Barbory Babockej venujúci sa aktuálnemu stavu dizajnu, ktorý „spracúva široké spektrum tém od klasických, akými sú udržateľná móda, virtuálna realita či roboty až po provokatívne, akou recyklácia ľudského tela.“ K téme budúcnosti a robotom sa vzťahuje aj článok Márie Riškovej 14 otázok výstavy a je akousi pozvánkou na výstavu Hello, Robot. Dizajn medzi človekom a strojom, ktorá pri príležitosti Vienna Biennale 2017 prezentuje viac ako 200 diel z dizajnu a populárnej kultúry. Maroš Schmidt tento raz v rubrike Múzejne zaostril na historický vývoj podniku Tatramat, jeho produkty a dizajnérov. Do časti Retrospektívne sme zaradili text Dany Doricovej Jitka Petrikovičová – známa a neznáma. Venuje sa celoživotnej tvorbe keramičky Jitky Petrikovičovej, ktorej pri príležitosti 90. narodenín pripravilo výstavu Slovenské národné múzeum v Martine. Miroslav Chovan je autorom aj druhej časti textu na tému mýty o „zelenom dizajne“. V rubrike Teoreticky a prakticky sú zaradené recenzie dvoch publikácií. Tibor Uhrín hodnotí knihu editorov Zdena Kolesára a Mariána Laššáka o dizajnérovi a pedagógovi Františkovi Burianovi a Ivan Petelen učebnicu Historický nábytok – tvaroslovie a konštrukcia, ktorá je výsledkom výskumnej práce Juraja Veselovského a kolektívu pedagógov Katedry dizajnu nábytku a interiéru TU vo Zvolene.

Aj v tomto čísle pokračujeme s prezentáciami ateliéru Typolab VŠVU v Bratislave. Predstavujeme nadpisové písma bývalých študentov Martina Kahana, Martina Pyšného a Vojtecha Rumana. Milí priatelia, priateľky, s blížiacou sa letnou sezónou Slovenské centrum dizajnu otvorilo súťaž Národná cena za dizajn 2017 zameranú na produktový dizajn. Dúfame, že súťaž prinesie bohatú prehliadku produktov, ktoré vznikli v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2016 a veríme, že na jeseň budeme môcť, parafrázujúc názov benátskeho bienále, zvolať Viva Dizajn Viva!

Skip to content