Ivan Petelen

Autor

Ivan Petelen je autorizovaný archi – tekt SKA, interiérový dizajnér. Pôsobí na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, kde vedie Ústav interiéru a výstavníctva.