Designum 3/2021

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2021

Online: Designum 3/2021

Rok 2021 vyhlásilo Ministerstvo kultúry SR na podnet Slovenského centra dizajnu za Rok slovenského dizajnu. Pozornosť na túto udalosť upriamuje nielen logo, ktorého flexibilnú formu navrhol jeho autor Matej Vojtuš, ale slovenskému dizajnu sa venuje oveľa intenzívnejšie ako inokedy aj mnoho podujatí.

To, že reflexia oblasti dizajnu môže byť prospešná a obohacujúca, nás priviedlo k myšlienke pripraviť špeciálne číslo časopisu Designum, ktoré sa snaží upozorniť na situáciu v odborovej praxi za posledných desať rokov. Obsah, štruktúrovaný na jednotlivé tematické oblasti, ktoré vychádzajú z aktuálnej diskurzívnej praxe dizajnu (produktový a grafický dizajn, art dizajn a experimentálny dizajn), je zameraný napríklad na reflexiu spoločenského postavenia dizajnérov. Dôležité je pre každodennú prax aj to, aká je vzdelávacia platforma pre budúcich profesionálnych dizajnérov. Cieľom inej témy je pozrieť sa prostredníctvom zbierok a výstav aké miesto patrí dizajnu v takých inštitúciách, ako sú múzeá a galérie. Stredom záujmu je umeleckohistorická a teoretická reflexia, jej súčasný diskurz zrkadlia odborné publikácie či časopisy. Autormi a autorkami jednotlivých príspevkov sú: Silvia Bárdová, Eva Šimovičová, Michala Lipková/Zuzana Pergerová, Anna Ulahelová, Ľubica Hustá/Sylvia Jokelová, Viera Kleinová, Dávid Gabera, Zdeno Kolesár. Autormi písma sú: Peter Biľak (History), Andrej Dieneš (Fazeta) a Vojtech Ruman (Pressburger).

K otázkam o dizajne produktov / Silvia Bárdová
Trendy, mýty a stálice. Ako prichádzajú a odchádzajú myšlienky o grafickom dizajne / Eva Šimovičová
Spektrum súčasného vzdelávania v oblasti fyzických, priestorových a experimentálnych foriem dizajnu na Slovensku / Michala Lipková a Zuzana Pergerová
Dizajnovanie vzdelania v grafickom dizajne / Anna Ulahelová
Od art dizajnu k experimentálnemu dizajnu. Očarenie (akoukoľvek) technológiou nestačí… / Ľubica Hustá
Dizajnu na stope: Prípad jednej zbierky / Viera Kleinová
Dizajn v kontextoch. Výstava 100 rokov dizajnu v Slovenskom múzeu dizajnu / Dávid Gabera
Aj tu mierny pokrok. Desať rokov spisby o dizajne na Slovensku / Zdeno Kolesár
Písma čísla / Palo Bálik, Samuel Čarnoký, Michal Tornyai

Viac o dizajnéroch v publikácii