Ľubica Hustá

Autor

Ľubica Hustá je historička umenia a organizátorka. Vyštudovala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave odbor veda o výtvarnom umení. Pracovala v SAV, neskôr v Slovenskom centre dizajnu. V roku 2009 založila festival Dizajnvíkend, od roku 2013 sa zmenil na Bratislava Design Week, je jeho riaditeľkou. V roku 2017 založila online magazín MAG D A, ktorý reflektuje architektúru a dizajn s presahmi do iných foriem vizuálnej kultúry a umenia. Je jeho spolueditorkou.