Eva Kašáková

Autor

Eva Šimovičová je grafická dizajnérka (evakasakova.com), vyštudovala vizuálnu komunikáciu na Vysokej škole výtvarných umení. Pracuje v Kunsthalle Bratislava a na rôznych kultúrnych a komerčných projektoch. Bola kurátorkou Národnej ceny za dizajn 2018 – Komunikačný dizajn. V rokoch 2012 – 2016 spoluorganizovala festival SELF.

www.evakasakova.com

Štúdium
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra vizuálnej komunikácie, Mgr. Art. (2006 – 2008)
Univerzita Tomáše Bati v Zlíne, Ateliér grafického dizajnu, Bc. (2002 – 2006)

Zamestnanie
Kunsthalle Bratislava, grafická dizajnérka (od 2016)
Milk Design Directors, grafická dizajnérka (2013 – 2016)
Grafická dizajnérka na voľnej nohe (od 2007)
Mínima comunicación visual, grafická dizajnérka (2009 – 2012)

Projekty
Národná cena za dizajn 2018 / Komunikačný dizajn, kurátorka, predsedníčka poroty (2018)
Festival SELF (2012 – 2017)
Malý dizajn blog (2009 – 2013)

Press a médiá
Magda Mag – Speed Date
Heroes.sk
Rádio FM – Čerstvé ovocie