Sylvia Jokelová

Zameranie
dizajnér

Maturovala na ŠÚV v Kremnici (1988 – 1992) na odbore Reštaurovanie štukovej výzdoby. Ďalej pokračovala na štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1992 – 1998) odbor Kov a šperk u doc. Antona Cepku a prof. Karola Weisslechnera, akad. arch. Hneď po ukončení štúdia (1999 – 2009 ) sa stala asistentkou na oddelení Produkt design na VŠVU.

Od roku 2009 tu pôsobila ako odborná asistentka a neskôr ako docentka na Katedre dizajnu, v súčasnosti je prorektorkou pre grantovú a projektovú činnosť (od roku 2015). Jej tvorbu, či v oblasti dizajnu alebo šperku sprevádza experiment. Je buď v myšlienkovej rovine, alebo v materiálovej, formálne, ale aj technologickej. Keď problém analyzuje, vie odkryť z neho to podstatné a transformovať to do objektu – dizajnu v jednoduchej forme, ale s jasným posolstvom. Nie je podstatné, či ide o dizajnérsky produkt, alebo výtvarný objekt, – podstatné je, akým spôsobom narába so zhmotnením idey. Prvoradá je pre ňu myšlienka – koncept, mať jasnú predstavu o tom, čo chce urobiť a ako na to.

Jedným z najznámejších projektov je jej Hobby by Frau-Haus (2006). Kolekcia svietidiel ponúkaná ako polotovar z plastu, ktorý si môže majiteľ dotvoriť – vyšiť – podľa vlastnej predstavy. Zámerne spochybňuje autorstvo. Frau-Haus má aj zvukomalebne prípomínať Bau-haus – je to ironizujúci názov pre kolekciu, ktorá spochybňuje existenciu dokonalých funkčných produktov, symbolických práve pre nemeckú funkcionalistickú školu Bauhaus. Ďalším projektom sú dekoratívno-funkčné predmety tiež z plastu – polička na knihy, podnos, stojan na časopisy, v žiariacej bielej nazvané „Clean solutions – Čisté riešenia“, ktoré vznikli z umývateľného plastu, čo vyhovovalo autorke, aby mohla jasne ironizovať prehnanú čistotu v domácnostiach podporovanú intenzívnou reklamou.

Venuje sa aj novým digitálnym technológiám. Bola jednou z organizátoriek predajnej akcie pod názvom Čerstvý dizajn na trhu, na trhovisku Miletičova a neskôr spoluorganizátorkou projektu Čerstvý dizajn – predajnej galérie v priestoroch galérie Medium VŠVU v Bratislave. Spolu s Ľubicou Hustou zakladala Dizajn víkend (2009), je aj spoluzakladateľkou štúdia trivjednom (2011) spoločne so Silviou Lovásovou a Ľubicou Segečovou. Napísala skriptá Dejiny šperku od priemyselnej revolúcie po súčasnosť (AFAD PRESS, 2005). Za svoju tvorbu získala niekoľko ocenení.

Katarína Hubová

NCD diela

Čierna skrinka

Čierna skrinka

Peter Marjak
Sylvia Jokelová
B_PLAN

B_PLAN

Viktor Tabiš
Sylvia Jokelová
Dotyk

Dotyk

Adam Kukuc
Sylvia Jokelová
Prejsť na diela

Diela v zbierkach múzea dizajnu

Prejsť na diela