bez fotografie

Lívia Rášová

Autor

Lívia Rášová je historička umenia. Študovala odevný dizajn a následne dejiny umenia na Univerzite Komenského v Bratislave. Stála pri zrode Slovenského múzea dizajnu, kde pracovala ako kurátorka interiérového dizajnu a výstavníctva. V roku 2015 realizovala spolu s kolegami a dizajnérkou Michaelou Bednárovou výskum o histórii Tatraľanu – bývalej továrni na spracovanie ľanu v Kežmarku. Vďaka darom pamätníkov a bývalých zamestnancov sa podarilo obohatiť zbierky Slovenského múzea dizajnu o viaceré zbierkové a dokumentačné predmety. Od roku 2019 sa venuje projektu Vlna pod Tatrami, kde sa zaoberá využitím lokálnej odpadovej ovčej vlny.

Publikácie

Designum 1/2024

Designum 1/2024

Slovenské centrum dizajnu

Designum 4/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 2/2023

Designum 2/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 1/2023 obálka

Designum 1/2023

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na publikácie