Písma čísla 2/2023

Časopis Designum už niekoľko ročníkov poskytuje priestor na prezentáciu nových písiem, ktoré vznikli za posledné obdobie na Slovensku. Naším zámerom je písma nielen prezentovať, ale prostredníctvom využitia v nadpisoch jednotlivých príspevkov ich aplikovanie aj sprostredkovať v praxi. V tomto ročníku pokračujeme v prezentácii študentských písiem, ktoré vznikli na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri Typolab pod pedagogickým vedením Pala Bálika a Michala Tornyaia. Hoci mnohé z nich boli podporené výučbou v spoločnom ateliéri, ich rozmanitosť je výsledkom individuálnych prístupov v tematickom a technickom stvárnení. V tomto čísle je v nadpisoch použité písmo od Žofie Kosovej, študentky Ateliéru tvorby písma a typografie na pražskej UMPRUM. V zimnom semestri 2022/2023 bola prostredníctvom programu Erasmus na stáži v ateliéri Typolab Vysokej školy výtvarných umení.

Autorka: Žofia Kosová
Projekt: Sklad
Vedúci práce: Palo Bálik, Michal Tornyai

Skladtype.com je webová stránka zameraná na redizajn a digitalizáciu písiem z knižných obálok. Väčšinou ide o letteringy, ktoré boli inšpiráciou pre vznik celej abecedy. Web obsahuje niekoľko rozmanitých abecied, od secesnej Epochy cez fraktúru Pressburg, „ľudové“ písma Matúš či Medové srdce, až po čisto konštruované písma, akým je napríklad Gas alebo Puzo. Písma nemajú žiadnu vzájomnú súvislosť a sú vyberané iba na základe ich vizuálnej stránky. Sú určené hlavne na krátke texty a titulky. V písmach Ječmínek alebo Medové srdce je diakritika výraznou súčasťou znakov, a tým vytvára charakter celého písma. Abecedy Puzo alebo Epocha majú veľa alternatívnych znakov, aby v textoch vyzerali čo najprirodzenejšie. Písmo Ahmed má hlad je charakteristické výrazným ťažiskom v dolnej časti znakov. Názov každého písma je odvodený od názvu knihy, ktorá dané písmo inšpirovala.


Celý článok nájdete v časopise Designum 2/2023 na s. 81
Predaj časopisu Designum

Viac k téme v publikáciách

FONTS SK/Dizajn digitalizovaného písma na Slovensku (S. Čarnoký). Foto: Adam Šakový

FONTS SK/Dizajn digitalizovaného písma na Slovensku

Slovenské centrum dizajnu a vydavateľstvo Slovart
37,90
Prejsť na publikácie
Skip to content