Kamila Valešová

Kamila Valešová

Autor

Kamila Valešová študovala v Ateliéri Multimédiá na Katedre vizuálnej komunikácie VŠVU. Od ukončenia štúdia pracuje ako freelance dizajnérka na pomedzí grafického a interakčného dizajnu. V roku 2022 spoluzaložila kolektív holo-, ktorý sa zaujíma o medzidruhovú spoluprácu v umení a dizajne.

Publikácie

Designum 2/2023

Designum 2/2023

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na publikácie