Jan Bureš

Autor

Jan Bureš je absolvent Fakulty architektúry VUT v Brne. Venuje sa teórii, píše o architektúre, urbanizme, dizajne, umení a ich vzájomných prienikoch v historickom a súčasnom kontexte. Pôsobí ako redaktor online magazínu o architektúre a urbanizme EARCH.cz.

Publikácie

Designum 3/2023 – obálka časopisu

Designum 3/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 2/2023

Designum 2/2023

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na publikácie