Designum 1/2015

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2015

Online: Designum 1/2015

Časopis Designum 1/2015 začíname spomienkou na maliara, ilustrátora a grafického dizajnéra Svetozára Mydla. Do galérie dizajnu Satelit zavítame na podujatie pod názvom dizajnér – kritik – editor – komentátor, ktoré skúmalo mantinely profesie grafického dizajnéra a okrem iného podnietilo aj úvahu na tému Patrí k dizajnu kritický odstup? Po dlhšom období sa pod názvom Úniky a návraty objavila v Bratislave výstava, ktorú by sme mohli chápať aj ako pokus o viacgeneračné predstavenie typických tendencií súčasnej slovenskej textilnej tvorby. Dotvorenie knižnice Goetheho inštitútu v Bratislave študentmi ateliéru Industrial dizajn VŠVU hodnotíme ako ideálny príklad prepojenia školy s praxou. Tvorbu Tibora Uhrína nie je potrebné bližšie predstavovať, predsa však článok Priečny rez jeho prácami prináša ďalší pohľad na najnovšie diela. O tom, čo a prečo dvaja dizajnéri zbierajú a aká výstava môže z tohto hobby vzniknúť, sa dočítate v článku pod názvom Lucia Gašparovičová a Marcel Benčík ZBIERAJÚ. Zaoberáme sa aj dielom dvoch výnimočných slovenských architektov, a to Friedrichom Weinwurmom a Vojtechom Vilhanom. Dva články o zahraničných dizajnéroch prinášajú profily Pierra di Sciulla a manželov Lucy a Jorge Ortovcov. Do časti venovanej Slovenskému múzeu dizajnu  sme pripravili  prehľad o budovaní zbierky slovenskej módy a textilnej tvorby.  Designum 1/2015 prináša aj články o podnetných podujatiach: pohľad Andreja Kolenčíka na poslednú konferenciu slovenských ilustrátorov PIKTO a Pavla Nogu na varšavskú Think (in) visual communication. Záverečný pozdrav z New Yorku  je od Eduarda Torana, odborného pracovníka Metropolitan Museum of Art.

Za Svetozárom Mydlom / Ľubomír Longauer, Pavel Blažo, Mária Rišková
Patrí k dizajnu kritický odstup? / Zdeno Kolesár
Textil ako súčasné médium / Ľubica Pavlovičová
Príklad prepojenia štúdia s praxou: knižnica Goetheho inštitútu v Bratislave / Jana Oravcová
Lucia Gašparovičová a Marcel Benčík zbierajú… / Eliška Mazalanová
Tibor Uhrín – Priečny rez / Erika Trnková
Tri otázky – Lucy a Jorge Ortovci / Adriena Pekárová
Portrét: Pierre di Sciullo, dobrodruh (ne)šikovný v písme / Sonia de Puineuf
Friedrich Weinwurm – architekt, ktorý chcel meniť svet k lepšiemu / Ľubica Pavlovičová
Móda a textil v zbierkach Slovenského múzea dizajnu / Zuzana Šidlíková
Vojtech Vilhan: Výstavnícka tvorba ako spektrum nekonečných možností / Lívia Pemčáková
Ilustrácia vo verejnom priestore / Andrej Kolenčík
Kantova filozofia v 3D zobrazení / Pavel Noga
Dizajn: Aký, pre koho, na čo a od koho? / Eduard Toran

Viac o dizajnéroch v publikácii
Články v čísle