Lívia Pemčáková

Autor

Študovala odevný dizajn, neskôr dejiny výtvarného umenia na FiFUK v Bratislave a Jagelovskej univerzite v Krakove. Stála pri zrode Slovenského múzea dizajnu, kde pracovala ako kurátorka zbierky Interiérového dizajnu a výstavníctva. Spolupracovala s firmou Nehera. Zaujíma sa o výtvarné avantgardy, dizajn, teóriu i prax, tradičné remeslá a ich prepojenie so súčasnosťou.

Publikácie

Designum 1/2021

Slovenské centrum dizajnu
Designum 2/2016

Designum 2/2016

Slovenské centrum dizajnu
3,00

Designum 4/2015

Slovenské centrum dizajnu

Designum 1/2015

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na publikácie