Pavel Blažo

Zameranie
grafický dizajnér, typograf

Grafický dizajnér Pavel Blažo študoval v rokoch 1957 – 1961 na Strednej škole umeleckého priemyslu (prof. Fikari a Štrba). Po skončení štúdia pracoval v rokoch 1961 – 1969 v Československej televízii v Bratislave ako vedúci grafik. Kontaktoval „západonemeckú“ firmu Berthold, ktorá bola jednotkou vo výrobe zariadení pre „malú fotosadzbu“. Firma so súhlasom televíznych ekonómov priviezla kompletné zariadenie na fotosadzbu a bratislavské štúdio sa tým stalo priekopníkom v televíznej grafike. V roku 1969 bol z televízie za spoluprácu s Nemcami potrestaný a musel odísť.

Nastúpil teda do knižného vydavateľstva Smena ako výtvarno-technický redaktor a v rozmedzí rokov 1971 – 1989 graficky upravil okolo 800 knižných titulov, okrem Smeny aj pre mnohé iné vydavateľstvá. V roku 1989 dostal mozgovú mŕtvicu na vrátnici vydavateľstva Mladé letá pred odovzdaním práce a vtedy skončil s knižnou grafikou. Vstúpil do Združenia profesionálnych fotografov pri SVÚ a intenzívne sa venuje fotografovaniu Bratislavy.

Knižné edičné riešenia sa snažil priebežne vizuálne inovovať, aby zaujímavé tituly boli vyradené zo štandardného edičného riešenia a zaujímavo obrazovo vybavené. Takto sa mu podarilo vytvoriť niekoľko desiatok výnimočných titulov, ktoré získali ocenenia v domácich aj zahraničných súťažiach o najkrajšiu knihu.

Zdroj: Ľubomír Longauer a kol.: Typografia a dizajn písma na Slovensku (Začalo sa to Cyrilom a Metodom), Slovart – VŠVU, Bratislava 2017.