Svetozár Mydlo

Zameranie
grafický dizajnér

Svetozár Mydlo študoval v rokoch 1963 – 1967 na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave a hneď potom v rokoch 1967 – 1973 na Vysokej škole výtvarných umení na oddelení voľnej maľby u profesora Petra Matejku. Od roku 1975 až do roku 2009 pôsobil ako výtvarný redaktor vo vydavateľstve Mladé letá. Od roku 1972 začal dlhodobo spolupracovať aj s Radošinským naivným divadlom.

Jeho činnosť na poli grafického dizajnu bola veľmi rozsiahla. Okrem Mladých liet pracoval aj pre vydavateľstvá Slovenský spisovateľ, Smena, Tatran, Opus, Alfa a neskôr aj pre Buvik. Vytvoril vyše 500 edičných titulov a ilustroval okolo 50 veľkých výpravných kníh. Pre Radošinské naivné divadlo vytvoril plagáty, bulletiny, ročenky, ilustroval a upravil aj niekoľko kníh o tomto divadle a vytvoril preň aj niekoľko scén. Riešil korporátnu identitu pre viaceré kultúrne akcie: Kremnické gagy, televízny festival Cena Dunaja a ďalšie.

Získal okolo 30 ocenení v súťaži o najkrajšiu knihu a ocenili ho aj na IBA v Lipsku. Dostal mimoriadnu cenu Zlatý gunár za trvalý prínos k výtvarnému humoru, ktorú mu udelila Akadémia humoru v roku 2012. Vytvoril si spôsob práce s písmom, kde bol posadnutý predmetnosťou. Z pospájaných obyčajných vecí, ako napríklad šnúrky od topánok či štipce na prádlo, vytváral písmená. Kolážové prvky spájal temperamentným gestickým rukopisom, alebo ich kreslil perom či koloroval akvarelom. Práve toto bol jeho hlavný prínos pre slovenskú typografiu a grafický dizajn.

Zdroj: Ľubomír Longauer a kol.: Typografia a dizajn písma na Slovensku (Začalo sa to Cyrilom a Metodom), Slovart – VŠVU, Bratislava 2017.

Skip to content