Eduard Toran

Eduard Toran

Autor

Eduard Toran (1930-2019) bol interiérový architekt, dizajnér a historik umenia, praktik i teoretik, ktorý od roku 1968 žije v New Yorku. Po štúdiách viacerých odborov pracoval ako vedecký pracovník v Slovenskej akadémii vied.

V New Yorku sa postupne špecializoval na navrhovanie pracovných prostredí, ich zariadení a administratívne budovy. V osemdesiatych rokoch sa zapojil do vyvíjania počítačov v architektúre. Stal sa riaditeľom interiérového oddelenia jednej z najväčších poisťovní Metropolitan Life. Pôsobil v Metropolitnom múzeu umenia v New Yorku.

Okrem projektovania pracoval vo výskume, písal, prekladal, vyučoval, prednášal, organizoval výstavy a bol organizačne činný aj vo vývoji dizajnu na Slovensku. Je autorom a spoluautorom kníh. V roku 2017 mu minister kultúry Marek Maďarič udelil pri príležitosti Národnej ceny za dizajn 2017 Cenu za kultúrny prínos v oblasti dizajnu.