Eliška Mazalanová

Autor

Študovala dejiny umenia v magisterskom stupni na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a v doktorandskom na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Pôsobí ako kurátorka a kritička, aktuálne pracuje ako programová koordinátorka v tranzit.sk

Publikácie

Designum 1/2015

Slovenské centrum dizajnu
Designum 5/2013

Designum 5/2013

Slovenské centrum dizajnu
Designum 3/2013. Grafická úprava, zalomenie Ado Juráček, Martin Kahan, Martin Jenča -Milk studio

Designum 3/2013

Slovenské centrum dizajnu

Designum 2/2013

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na publikácie