Vojtech Vilhan

Zameranie
architekt

Architekt, pedagóg, rečník, publicista Vojtech Vilhan sa narodil 14. júla 1926 vo Vrútkach. Vyrastal v rodinnom prostredí úzko prepojenom s tradíciami ochotníckeho divadelníctva, ktorému sa aj sám v detstve venoval. Študoval na reálnom gymnáziu v Žiline, neskôr aj na Vyššej škole staviteľskej v Prešove, kde ho významný slovenský scénograf Martin Brezina zasvätil do začiatkov priestorovej tvorby.

Od roku 1962 viedol Vilhan na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave Školu architektúry II., paralelu oddelenia tzv. veľkej architektúry Dušana Kuzmu. Študenti architektúry sa tak mohli vzdelávať aj v oblasti tzv. malej architektúry, a teda získavať nové znalosti z odvetvia výstavníctva, úžitkovej a interiérovej tvorby. Pod Vilhanovým vedením ukončilo do roku 1988 štúdium viac ako 40 absolventov, medzi inými nechýbali ani architekt Ľubomír Brezina ml., Ján Bahna, Juraj Žilinčár, Dušan Voštenák či Karol Weisslechner.

Lívia Pemčáková
Fotografia: archív

Diela v zbierkach múzea dizajnu

Prejsť na diela

Súvisiace publikácie

Designum 1/2015

Slovenské centrum dizajnu

Designum 3/2014

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na publikácie
Skip to content