Písma čísla 3/2023

Časopis Designum už niekoľko ročníkov poskytuje priestor na prezentáciu nových písiem, ktoré vznikli za posledné obdobie na Slovensku. Naším zámerom je písma nielen prezentovať, ale prostredníctvom využitia v nadpisoch jednotlivých príspevkov ich aplikovanie aj sprostredkovať v praxi. V tomto ročníku pokračujeme v prezentácii študentských písiem, ktoré vznikli na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri Typolab pod pedagogickým vedením Pala Bálika a Michala Tornyaia. Hoci mnohé z nich boli podporené výučbou v spoločnom ateliéri, ich rozmanitosť je výsledkom individuálnych prístupov v tematickom a technickom stvárnení. V tomto čísle sú v nadpisoch použité písma Yuptown a Synoid Sans od Zoltána Visnyaia, študenta Maďarskej univerzity umení v Budapešti. V zimnom a letnom semestri akademického roka 2022/2023 bol prostredníctvom programu Erasmus+ Mobility na stáži v ateliéri Typolab Vysokej školy výtvarných umení.

„Yuptown je šokujúca hospodárska recesia a elegantná večera v Brooklyne. Yuptown je tichý paternoster a klopkanie vysokých podpätkov. Priliehavý zamatový oblek. Alebo medzera v zákone. Alebo zvyšok šampanského v pohári na vernisáži vo Whitney.”

Toto písmo bolo inšpirované Yuppies (Young urban professionals = mladými mestskými profesionálmi), strednou vrstvou pracujúcich vo veľkomestách v osemdesiatych rokoch 20. storočia v USA. Prvýkrát som sa s týmto pojmom stretol v knihe Dona Slatera Consumer Culture and Modernity (Spotrebná kultúra a modernita), ktorá ma priviedla na myšlienku vytvoriť písmo s yuppie charakterom. Skúmal som spôsob života yuppies, kultúru predmetov, štýl ich obliekania a tieto prvky som zakomponoval do vlastností písma. Najvýraznejšou charakteristikou sú drobné „golierové“ serify alebo ostrohy, ktoré vnášajú hravosť do elegantných tvarov písmen. Zúžené proporcie sú odvolávkou na stĺpikovú sadzbu novín veľkého formátu. Yuptown sa dá použiť ako textové písmo, ale svoje detaily plne odhalí v plagátovej veľkosti.

Písmo Synoid Sans je špeciálne vytvorené pre publikáciu, ktorá vznikla v ateliéri Typolab. Zaujíma ma najmä to, ako by rozšírenie robotov do bežného života ovplyvnilo spôsob, akým my ľudia spolu žijeme a komunikujeme. Publikácia prezentuje zozbierané texty od rôznych autorov a zdrojov, ktoré sa zamýšľajú nad touto témou. Na prvý pohľad sa môže zdať, že písmo Synoid Sans je modulárne, keďže tvary písmen sú výrazne geometrické a upustil som od používania optickej korekcie stretov ťahov. Mojím zámerom bolo vytvoriť čitateľné bezserifové písmo. Hoci som veľkým fanúšikom „funky“ titulkových písiem a expresívnej typografie, viac ma baví vytvárať niečo, čo vyzerá na prvý pohľad v sadzbe „normálne“, ale má rôzne vychytávky v detailoch. V tomto prípade sú to mierne nevyvážené písmená ako a, e, s, g atď. Okrem toho som sa rozhodol pre priame, jednoznačné akcenty, ktoré sa hodia k modulárnej tematike a robia písmo trochu hravejším. Budúcnosť tohto písma zatiaľ nepoznám. Možno ho rozšírim o ďalšie rezy alebo nazbieram odvahu a začnem vytvárať italiku.