Tomáš Písecký

Zameranie
grafický dizajnér

Výtvarník a dizajnér Tomáš Písecký si prešiel viacerými výtvarnými disciplínami. V šesťdesiatych rokoch začínal ako fotograf, neskôr však prešiel k úžitkovej grafike. Venoval sa reklamnej grafike, knižnej ilustrácii a tvorbe kultúrnych plagátov z oblasti hudby, divadla, filmu i výtvarného umenia. Priekopnícke boli najmä jeho prvé plnofarebné plagáty a plagáty tlačené technikou serigrafie (napríklad plagáty Slovkoncertu, Bratislavskej Lýry, Bratislavských hudobných slávností, Collegium Musicum, plagáty na výstavu Andy Warhol, filmové plagáty Vtáčikovia, siroty a blázni alebo Valmont). Venoval sa aj výstavníckym projektom pre múzeá a galérie po celom Slovensku aj pre veľtrhy doma i v zahraničí. Od roku 1967 vystavoval samostatne i na skupinových výstavách.

Tomáš Písecký patril k novej generácii grafických dizajnérov na Slovensku v poslednej tretine dvadsiateho storočia. Citlivo vnímal kresbu, líniu, tvar, štylizáciu aj skladbu. Rád sa hral s kompozíciami a koloristickými harmóniami a kontrastami a s podobou, výrazom a významom grafického symbolu. Kultivovane pracoval s fotografiou, obrazom aj architektúrou písem a slov.

PhDr. Bohumír Bachratý, CSc.

Diela v zbierkach múzea dizajnu

Prejsť na diela

Súvisiace publikácie

Designum 3/2023 – obálka časopisu

Designum 3/2023

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na publikácie
Skip to content