To najlepšie zo slovenského dizajnu

Výstava
5. novembra 2021 – 20. novembra 2021

Počas roka 2021 si pripomíname 30. výročie založenia Slovenského centra dizajnu, pod ktoré patrí Slovenské múzeum dizajnu, založené v roku 2013. Túto príležitosti využívame na propagáciu slovenského dizajnu čo najširšej verejnosti nielen doma, ale aj v zahraničí.

Výstava výberu symbolických tridsiatich top diel predstavuje ukážku kvalitného, pestrého a inovatívneho dizajnu slovenskej produkcie. Vďaka širokému záberu dizajnérov máme možnosť vidieť unikátne diela z dreva, skla, keramiky, papiera, ale aj textilu či kombinovaných materiálov.

Best of Slovak Design sa ako exteriérová panelová výstava výberu 30. top dizajnov zo Slovenska prezentovala počas septembra v Haagu. V Bratislave ju mala široká verejnosť možnosť vidieť na zastávka a plagátoch v priebehu posledných dvoch októbrových týždňoch. Ako celok sa predstaví od 5. novembra do 20. novembra 2021 v Klariskách.

Výstavu je možné navštíviť v čase od 14:00 – 19:00 hod.
Dňa 12. 11. výstava nebude prístupná.

Výstava sa koná v rámci projektu Rok slovenského dizajnu 2021.
SCD je príspevkovou organizáciou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Ďakujeme spoluorganizátorovi výstavy BKIS Bratislavské kultúrne a informačné stredisko.

Za podporu ďakujeme našim partnerom:

Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Generálnemu partnerovi: J&T Banka

Hlavnému partnerovi: Antalis

Hlavnému mediálnemu partnerovi: Designum

Kostol Klarisiek

Klariská 2, 811 03 Bratislava – Staré Mesto

Otváracie hodiny

14:00 – 19:00 hod