Michal Hanula

Zameranie
dizajnér

Študoval na Škole úžitkového výtvarníctva – ŠÚV v Kremnici, oddelenie Hračiek a dekoratívnych predmetov (1995 – 1999). Jeho pedagógom bol Tibor Uhrín, ktorý do značnej miery ovplyvnil jeho profesionálnu dráhu. Je jedným z prvých absolventov Katedry dizajnu Fakulty umení TU v Košiciach (1999 – 2005). Od roku 2005 pôsobí ako pedagóg na odbore Tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov ŠÚV v Ružomberku. Orientuje sa na malosériovú výrobu a autorskú tvorbu. Špecializuje sa na drevo, ale aj iné materiály. Vo svojej tvorbe využíva tradičné techniky napr. sústruženie dreva za mokra, korytárske techniky, či zásahy rôznymi pílami alebo vŕtačkou.V sérii nádob Komíny zdôrazňuje krásu a štruktúru dreva. Mäkké časti odstraňuje driapaním kefou a tvar vzniká vytočením a zlepovaním menších časti.Výraz jeho predmetov balansuje na hranici medzi remeslom, dizajnom a umeleckým dielom. Znalosti technológií a materiálu mu umožňujú vždy nechať vyznieť krásu materiálu. Venuje sa interiérovým doplnkom a exteriérovým detským ihriskám. Vystavuje doma a v zahraničí. Získal mnoho ocenení v súťaži Kruhy na vode, a v roku 2012 cenu Fóra dizajnu.

Katarína Hubová
Fotografia: Mária Hriešik Nepšinská

Skip to content