Viliam Chlebo

Zameranie
priemyselný dizajnér

V rokoch 1970 – 1974 študoval na Strednej priemyselnej škole drevárskej v Spišskej Novej Vsi odbor Konštrukcia a tvorba nábytku a interiéru. Škola znamenala komplexnú prípravu pre tvorbu nábytku a interiéru aj so zameraním na drevárske remeslo. Po absolvovaní školy sa v roku 1974 zamestnal vo Výskumnom ústave drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu v Bratislave. Hneď od začiatku pôsobenia vo výskume mal možnosť pracovať na samostatných projektoch. Druhým dôležitým pracoviskom sa od roku 1978 stal Výskumný ústav miestneho hospodárstva v Bratislave.

Sedací nábytok môžeme považovať za doménu v autorovej tvorbe a jej základ spočíval vo funkcionalizme a harmonickom vzťahu medzi formou, funkciou, materiálom, technológiou a ergonómiou. Chlebo sa nezameriaval na prototypy alebo jednorazové solitéry prezentované na výstavách, ale venoval sa dizajnu, ktorý bol určený pre opakovanú výrobu. Krátko po ukončení štúdia na strednej škole navrhol kolekciu kovového nábytku pre podnik Kodreta Myjava. Kreslá T 2403 (1980) a T 2407 získali v roku 1980 v Prahe najvyššie ocenenie za dizajn a Vynikajúci výrobok roku. Kovový nábytok sa v dobe vzniku kresiel produkoval v Československu okrajovo.

Chlebov funkcionalisticky poňatý dizajn rúrkového nábytku sa začal masovo vyrábať v rôznych farebných a materiálových prevedeniach, ale najväčší úspech zaznamenali kreslá v režnom prevedení. Tvarová a konštrukčná jednoduchosť predurčila oba výrobky k úspechu. Zámerom autora bola tiež čo najľahšia expedícia, najjednoduchšia montáž a ekonomická dostupnosť. Najmä kreslo T 2403 sa stalo štandardnou výbavou prevažnej väčšiny administratívnych budov v celom Československu a vyrábalo sa nepretržite viac ako tridsať rokov v Kodrete Myjava. Okrem podniku Kodreta Myjava, pre ktorý navrhoval celé desaťročie, tvoril aj pre Dřevopodnik Holešov. Z desaťročnej spolupráce vzišlo kreslo ALTO (1984), lamelové odpočinkové kreslo (1984), ako aj desiatky iných návrhov. Od roku 1990 sa Chlebo venuje interiérovému dizajnu bytov a rodinných domov.

Katarína Hubová

Diela v zbierkach múzea dizajnu

Prejsť na diela

Súvisiace publikácie

Diskuse 89, 014

Diskuse 89, 014

Vysoká škola uměleckoprůmyslová
Prejsť na publikácie
Skip to content