Václav Kautman

Zameranie
rezbár, sochár

Ak sa spomenie v slovenskom výtvarnom umení drevo, automaticky sa spája s osobnosťou Václava Kautmana. Václav Kautman bol milovníkom dreva a všetkého, čo je spojené s prírodou. Bol sochár, dizajnér, výskumník, publicista, autor výstav a pedagóg. Pozitívne ho formovalo štúdium – najprv na ŠUŘ v Brne, kde študoval odbor umeleckého rezbárstva u výnimočného rezbára Heřmana Kotrbu. Už tu sa zoznámil s drevom, ako materiálom s rôznymi vlastnosťami a estetickými hodnotami, aj s klasickými technikami jeho spracovania. V rokoch 1945 – 1950 pokračoval v štúdiu sochárstva na UMPRUM v Prahe u sochára Karla Dvořáka. Do bratislavského ÚĽUV-u nastúpil hneď po skončení školy (1950 – 1959). Stal sa vedúcim sekcie dreva a od roku 1954 jeho hlavným výtvarníkom.

Navrhoval drobné predmety na stolovanie – svietniky, soľničky, koreničky, dózy, ale aj drobné drevené plastiky so zvieracími motívmi – nezabudnuteľné vtáky a ryby. V nich sa prejavuje jeho talent a schopnosť štylizovať formu do jednoduchých tvarov a vytvoriť moderné súčasné dielo, aj keď v malých rozmeroch. Využíval všetky dostupné technológie a dreviny. Sám vystavoval a zároveň pripravil expozíciu ľudového umenia na prelomovú výstavu v roku 1958 v Bruseli. Takmer o 10 rokov neskôr opäť vystavoval a bol aj v pozícii kurátora na svetovej výstave v Montreale (1967). Na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave prišiel ako pedagóg koncom päťdesiatych rokov, aby v roku 1966 založil Oddelenie tvarovania priemyselných výrobkov, ktoré je predchodcom dnešnej samostatnej katedry dizajnu.

Katarína Hubová

NCD diela

Aili

Aili

Jan Perháč
Samuel Rodzenák
Václav Kautman
Prejsť na diela
Skip to content