Aleksandra Stencel

Zameranie
sklárska výtvarníčka

Externá dizajnérka sklárne Rona, a. s., Lednické Rovne sa od roku 2013, sústreďuje na dizajn ručne vyrábaného skla a navrhovanie dekorov skla. Absolventka Akadémie výtvarných umení v Krakove (2012), v rokoch 2011 – 2012 absolvovala štipendijný pobyt v Ateliéri sklo na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Okrem dizajnu sa venuje aj vlastnej voľnej tvorbe v médiu skla a od roku 2014 spoločne s Patrikom Illom vytvárajú originálne autorské riešenia pod značkou ILLOLA. Tieto artefakty na hranici dizajnu a umenia využívajú dekor ako nositeľa emócie a významu, ako v projekte Secret Garden Continues.

Aleksandra Stencel často vystavuje na domácich prehliadkach aj v zahraničí, napr. v galérii DOX v Prahe, 2017 (spoločne s Patrikom Illom), v Saatchi Gallery v Londýne, 2018 (International Art Fair for Contemporary Objects) a inde. V roku 2013 bola finalistkou Glass Award Gallery NOVA a získala cenu na Medzinárodnom trienále skla a šperku v Jablonci, ČR.

Adriena Pekárová

NCD diela

vázy Tifa

vázy Tifa

Aleksandra Stencel
vázy Black Mirror

vázy Black Mirror

Aleksandra Stencel
LR 65608

LR 65608

Aleksandra Stencel
Prejsť na diela

Diela v zbierkach múzea dizajnu

Prejsť na diela
Skip to content