Aleksandra Stencel

Zameranie
sklárska výtvarníčka

Externá dizajnérka sklárne Rona, a. s., Lednické Rovne sa od roku 2013, sústreďuje na dizajn ručne vyrábaného skla a navrhovanie dekorov skla. Absolventka Akadémie výtvarných umení v Krakove (2012), v rokoch 2011 – 2012 absolvovala štipendijný pobyt v Ateliéri sklo na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Okrem dizajnu sa venuje aj vlastnej voľnej tvorbe v médiu skla a od roku 2014 spoločne s Patrikom Illom vytvárajú originálne autorské riešenia pod značkou ILLOLA. Tieto artefakty na hranici dizajnu a umenia využívajú dekor ako nositeľa emócie a významu, ako v projekte Secret Garden Continues.

Aleksandra Stencel často vystavuje na domácich prehliadkach aj v zahraničí, napr. v galérii DOX v Prahe, 2017 (spoločne s Patrikom Illom), v Saatchi Gallery v Londýne, 2018 (International Art Fair for Contemporary Objects) a inde. V roku 2013 bola finalistkou Glass Award Gallery NOVA a získala cenu na Medzinárodnom trienále skla a šperku v Jablonci, ČR.

Adriena Pekárová

NCD diela

ART OF JUICE

ART OF JUICE

Aleksandra Stencel
Patrik Illo
Secret Garden Invasion

Secret Garden Invasion

Patrik Illo
Aleksandra Stencel
Ofélia

Ofélia

Aleksandra Stencel
Prejsť na diela

Diela v zbierkach múzea dizajnu

Prejsť na diela