Patrik Illo

Zameranie
sklársky dizajnér

Absolvoval Vysokú školu výtvarných umení, oddelenie sklárskeho výtvarníctva (1992 – 1998). V rokoch 1998 – 2006 pracoval ako interný dizajnér v sklárni Rona, a. s., Lednické Rovne, pracoval aj pre sklárne v Českej republike – Moser Květná, Bohemia Crystalex Trading – a pôsobil aj ako dizajnér významnej poľskej sklárne Krosno (2006 – 2009). Podstatná časť jeho dizajnérskej tvorby sa však realizuje na pôde sklárne Rona, a. s., kde pôsobí od roku 2008 ako jej externý hlavný dizajnér a vedúci inovačnej komisie. Má rozhodujúci podiel na pokračovaní línie čistých elegantných tvarov nápojového skla z produkcie Rony a formovaní ponuky sklárne tak, aby vyjadrovala esenciu najlepších tradícií a možností špičkovej technológie, ktorou je skláreň vybavená.

Ako dizajnér každoročne prichádza s novými vzormi nápojových súprav a karáf, stolovacieho a úžitkového skla, pričom využíva klasické i experimentálne prvky tvarovania skla. Jeho voľná sklárska tvorba, kde pracuje najmä s technikou tvarovania skloviny za horúca, je preňho aj prameňom nových nápadov a myšlienok, ktoré realizuje v úžitkovom skle. Illo spolupracuje s dizajnérkou Aleksandrou Stencelovou aj na spoločnom projekte ILLOLA, ktorý sa vyvíja mimo zadaní pre Ronu. V objektoch a vázach s touto značkou využívajú originálne autorské riešenia s využitím dekoru a rôznych výzdobných techník. Koncept je založený na dekore ako nositeľovi emócie a významu, ktorý je rovnocennou súčasťou dizajnu.

Dizajn Patrika Illa priniesol Rone viacero ocenení z medzinárodných veľtrhov a výstav, napr. Design Plus, Ambiente vo Frankfurte. Od roku 2010 Illo pôsobí ako vedúci Ateliéru skla na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Žije a tvorí v Bratislave a Považskej Bystrici.

Adriena Pekárová

NCD diela

ART OF JUICE

ART OF JUICE

Aleksandra Stencel
Patrik Illo
Orbital

Orbital

Patrik Illo
Secret Garden Invasion

Secret Garden Invasion

Patrik Illo
Aleksandra Stencel
Prejsť na diela