Patrik Illo

Zameranie
sklársky dizajnér

Absolvoval Vysokú školu výtvarných umení, oddelenie sklárskeho výtvarníctva (1992 – 1998). V rokoch 1998 – 2006 pracoval ako interný dizajnér v sklárni Rona, a. s., Lednické Rovne, pracoval aj pre sklárne v Českej republike – Moser Květná, Bohemia Crystalex Trading – a pôsobil aj ako dizajnér významnej poľskej sklárne Krosno (2006 – 2009). Podstatná časť jeho dizajnérskej tvorby sa však realizuje na pôde sklárne Rona, a. s., kde pôsobí od roku 2008 ako jej externý hlavný dizajnér a vedúci inovačnej komisie. Má rozhodujúci podiel na pokračovaní línie čistých elegantných tvarov nápojového skla z produkcie Rony a formovaní ponuky sklárne tak, aby vyjadrovala esenciu najlepších tradícií a možností špičkovej technológie, ktorou je skláreň vybavená.

Ako dizajnér každoročne prichádza s novými vzormi nápojových súprav a karáf, stolovacieho a úžitkového skla, pričom využíva klasické i experimentálne prvky tvarovania skla. Jeho voľná sklárska tvorba, kde pracuje najmä s technikou tvarovania skloviny za horúca, je preňho aj prameňom nových nápadov a myšlienok, ktoré realizuje v úžitkovom skle. Illo spolupracuje s dizajnérkou Aleksandrou Stencelovou aj na spoločnom projekte ILLOLA, ktorý sa vyvíja mimo zadaní pre Ronu. V objektoch a vázach s touto značkou využívajú originálne autorské riešenia s využitím dekoru a rôznych výzdobných techník. Koncept je založený na dekore ako nositeľovi emócie a významu, ktorý je rovnocennou súčasťou dizajnu.

Dizajn Patrika Illa priniesol Rone viacero ocenení z medzinárodných veľtrhov a výstav, napr. Design Plus, Ambiente vo Frankfurte. Od roku 2010 Illo pôsobí ako vedúci Ateliéru skla na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Žije a tvorí v Bratislave a Považskej Bystrici.

Adriena Pekárová

Skip to content