Jozef Staník

Zameranie
sklársky dizajnér

Prvé kontakty so sklárskym remeslom nadobudol už ako 10-ročný, keď začal pracovať v sklárni v Zlatne ako pomocník. Zo Zlatna odišiel najskôr do Novej Bane a potom do sklárskej školy v Novom Bore, kde si rozširoval svoje remeselné zručnosti. Istý čas bol zamestnaný v sklárni v Harrachove vo funkcii majstra hute. Už tu začal využívať nové technologické postupy na tvarovanie stopky pohárov kliešťami. V roku 1952 sa vrátil do Zlatna a pokračoval v hľadaní nových spôsobov výzdoby pohárov. V roku 1956 navrhol špeciálne kliešte a pomocou nich vytvoril pohár s guľôčkou v nôžke neskôr nazvaný Zlatá Zuzana. Tento nápojový súbor sa vyrábal v siedmich veľkostných variantoch na rôzne druhy nápojov a v šiestich rôznych farbách. V nasledujúcich rokoch tieto súpravy získali mimoriadnu popularitu doma i v zahraničí a vyrábali sa niekoľko desaťročí aj v iných sklárňach novohradského regiónu (pozri tému Zlatá Zuzana). Z jeho ďalších návrhov sú známe súbory Zlatý Jano a Zlatý Jozef, ktoré však nezískali taký ohlas ako Zlatá Zuzana, alebo vázičky a poháre s bublinami.

Adriena Pekárová
Zdroj: Hlodák, Pavol – Križáni, Július: Krása slovenského skla. Vydal Kermat, Kalinovo, 2015.
Foto: Jozef Staník, 70. roky 20. st.