Ondrej Čverha

Zameranie
priemyselný dizajnér

Vyštudoval SUPŠ v Spišskej Novej Vsi. Od roku 1976 pracoval ako dizajnér v Tatra nábytku Pravenec. Je nositeľom zlatej medaile MVST Brno a kryštálového ihlana IDP Praha. Špecializoval sa najmä na sedací nábytok.